سرگروه آموزشی پایه پنجم

آزمون عملکردی پایه پنجم ابتدایی


 


نام و نام خانوادگی دانش آموز:.................................................      تاریخ اجرای آزمون:...........................


 


شیوه ی اجرا: فردی       گروهی        موضوع: تعلیمات اجتماعی و زبان آموزی      مدت زمان آزمون: یک هفته


 


هدف کلی: تبیین نقش مشورت در زندگی اجتماعی  مهارت برقراری ارتباط کلامی


وسایل مورد نیاز:


برگه A4   – دفتر –  مداد –  پاکن – تراش –  خط کش - خودکار


شرح فعالیت:


متن یک نمایشنامه ی کوتاه را درباره ای اهمیت شور و مشورت بنویسید. سپس نمایش را در کلاس درس اجرا کنید. در انجام این فعالیت به نکات کلیدی زیر توجه کنید:


1-    جذاب بودن داستان نمایش


2-    انتخاب صحیح نقش ها


3-    مرتبط بودن داستان با موضوع مورد نظر


4-    اجرای مناسب و جذاب نقش ها


5-    خلاقیت و ابتکار در نوشتن نمایشنامه


6-    خلاقیت و ابتکار اجرای نمایش


 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و هشتم آذر 1391 توسط ف.ص

 معرفی پروژه علمی دانش آموزی و شیوه انجام آن

پروژه علمی ارائه یک آزمایش ، یک نمایش ، یک تحقیق ، جمع آوری اقلام علمی، یا نمایش دستگاههای علمی است . پروژه کوشش علمی یک دانش آموز را در حیطه مورد علاقه خودش نشان میدهد . پروژه روشی به دانش آموز ارائه میدهد تا وی بتواند حاصل آن تحقیقات را نشان دهد . این روش ویژه ، کنجکاوی دانش آموز را درباره جهان پیرامونش ارضاء میکند . پرسشهایی مطرح میکند که دانش آموز ناچار است پاسخهایی برای آن پیدا کند . پروژه فعالیتی است هیجان انگیز در دنیای پژوهشهای علمی که فراتر از کلاس درس و موضوعات کتاب درسی پیش میرود . با انجام یک پروژه علمی دانش آموز از این که کار یک دانشمند را انجام میدهد احساس رضایت میکند .همچنین ارزش کشفیات و کارهای خود را درمییابد . پروژه به دانش آموز این امکان را میدهد که آزمایش کند ، تصمیم بگیرد ، فرضیه بسازد ، ایدهها را بررسی و امتحان کند . به دنبال راه حلهایی بگردد و مهمتر از همه درباره خود و دنیای اطراف خود مطالعه کند .

پروژه علمی از سه عنصر مهم تشکیل یافته ، که هر یک را به تفضیل بررسی خواهیم کرد .

 

1-   تابلوی نمایش :

اسکلت پروژه را تشکیل میدهد . این تابلو از مقوای کلفت یا یونولیت ساخته میشود عکسها ، تصاویر ، نمودارها و دیگر مواد چاپی را میتوان روی آن نصب کرد . معمولاً این تابلو را سه پهلو میسازند . نام دانش آموز و نام پروژه و سایر اطلاعات اساسی مربوط به پروژه بر روی این تابلو نوشته میشود .

 

2-مواد نمایشی:

مواد نمایشی شامل موادی است که توسط دانش آموز جمع آوری شده یا به نمایش گذاشته میشود . این مواد شامل دستگاهها ، یا آزمایشهایی است که دانش آموز در طول پروژه انجام داده است . مواد نمایشی اثر خاصی بر پروژه علمی میدهد و به تماشاگران این امکان را میدهد تا مواد واقعی را که در طول پروژه دانش آموز با آنها سروکار داشته است مشاهده کنند .

 

3-گزارش کتبی:

دانش آموز باید برای پروژه خود یک گزارش کتبی تهیه کند . این گزارش رئوس مطالب ، عنوان پروژه و نیز راهها و روشهای انجام شده در بررس و تحقیق را شرح میدهد . گزارش کتبی باید دقیق باشد . آسان خوانده شود و خلاصهای ساده از همه پروژه را در بر داشته باشد .

جدولهای زمانی برای انجام یک پروژه علمی:

پروژههای علمی موفق نیاز به برنامه ریزی دارند . نمیتوان در چند شب یک پروژه و گزارش مربوط به آن را تهیه کرد . به علاوه تهیه یک پروژه با عجله سبب میشود تا دانش آموز زمان و کوششی را که دانشمند برای تحقیقات خود صرف می کنند درک نکند . در برنامه ریزی برای یک پروژه موفق در درجه اول نیاز به زمان کافی برای تحقیق ، ساختن تابلوی نمایش ، نوشتن گزارش و نیز تهیه و آماده سازی نهایی پروژه داریم همچنین باید زمانی را نیز جهت حل مشکلاتی در تحقیق و یا برای تهیه موادی خاص ، در نظر بگیریم .جدول زمانی میتواند مورد استفاده معلمین ، والدین و یا دانش آموزان قرار گیرد . در ذیل یک جدول 12 هفتهای و یک جدول 6 هفتهای تهیه شده است . اما دانش آموزان بهتر است جدولی زمانی 12 هفتهای را به کار ببرند . زیرا 12 هفته وقت کافی و مناسب برای تهیه یک پروژه است تا اطلاعات لازم را جمع آوری کنند . گزارش کتبی خود را بنویسند و مراحل دستیابی به یک پروژه موفق را دنبال کنند .

 

کمک به دانش آموز برای انتخاب موضوع :انتخاب موضوع مناسب برای پروژه علمی معمولاً سخت ترین کار است و تعجبی ندارد که دانش آموز از میان موضوعات فراوان مطرح شده در برنامه درسی ، در انتخاب یک موضوع مردد باشد . معلمان و والدین میتوانند در این زمینه به دانش آموز کمک کنند تا موضوعات مناسب را محدودتر کنند . لیکن انتخاب موضوع نهایی با دانش آموز است . انگیزه وی در انتخاب موضوع یک عامل اساسی در تکمیل موفقیت آمیز پروژه است . معلمان و والدین میتوانند با مطرح کردن سؤالاتی از دانش آموزان به آنها کمک کنند تا قلمروهای خود را محدودتر کنند و روی مناسبترین موضوع تصمیم بگیرند .

  *پیشبرد تحقیق:پیش از آن که دانش آموزان هر نوع پروژهای را شروع کنند . باید انواع روزنامهها و مواد آموزشی چاپی و غیرچاپی را که برای زمینه اطلاعاتی خود نیاز  دارند ، تهیه کنند . این منابع برای آنها زمینه اطلاعاتی ایدههایی اضافی برای رشد پروژه و انجام کاوشگری فراهم مینمایند . دانش آموزان را تشویق کنید تا حداکثر ممکن از منابع مختلف استفاده کنند ، تا بتوانند درباره موضوع انتخابی خود یک فهم کلی داشته باشند .کتابخانه مدرسه نخستین جایی است که میتوان آنجا را نقطه شروع نامید . لیکن دانش آموزان میتوانند از کتابخانه مدرسه نزدیک یا حتی دبیرستان استفاده  کنند . کتابخانههای دفاتر تحقیقاتی ادارات دولتی و نیز سازمانهای دولتی نظیر محیط زیست ، هواشناسی کشور ، زمین شناسی کشور و . . . 

منابع مهمی در اختیار دارند که میتوان با راهنمایی کردن دانشآموزان به این مکان از آنها استفاده کنند . همچنین دانش آموزان باید بدانند که برای انجام یک پروژه موفق نیاز به مشاوره و مصاحبه با افرادی غیر از معلمان و والدین خود دارند . مصاحبه کردن با متخصصین در زمینه مربوط به موضوع انتخابی یا حتی مشاوره با آنها در طول پروژه سبب میشود که دانش آموزان اطلاعات جدید و ایدههای جدیدی درباره پروژه خود به دست آورند .

*روش علمی:

بیشتر دانش آموزان برای پروژه علمی خود یک آزمایش انتخاب میکنند . آزمایش به دانش آموز این امکان را میدهد تا یک مطلب علمی را به کمک اصول و روشهایی که هر روز دانشمندان آن را به کار میبرند تحقیق کند . آزمایش باید به گونهای طرح شود که دانش آموز بتواند پاسخ یک مسأله مشخص را کشف کند . معمولاً دانش آموزان در انتخاب موضوع دچار اشتباه میشوند و آن عبارت است از این که آن را بسیار عام و در دامنه بسیار گستردهای از متغیرها انتخاب میکنند ، به قسمتی که منابعی برای تحقیق یا مواد و وسایل و فرصت کافی جهت انجام تحقیق ندارند .بیشتر دانش آموزان در انتخاب موضوع نیاز به راهنمایی دارند تا مسئلهای را که انتخاب میکنند در حد توانایی آنها باشد و نیز منابع قابل استفادهای هم در دسترس باشد .روش علمی شامل مراحلی است که جهت انجام یک آزمایش دقیق باید دنبال شود .خاطر نشان میشود که این مراحل به دانشآموزان کمک میکند تا موضوع خود را به راههای مختلفی امتحان و کشف کند . با وجود این ، اگر بخواهیم پروژه علمی ، به پیدایش آن گونه یافته های علمی منجر شود که بر دانستنیهای او بیفزاید ، این مراحل باید انجام شوند .

* مراحل روش علمی :

 مشخص کردن مسأله  

رجوع به منابع معتبر

پرسیدن یک سؤال مناسب   

تدوین یک فرضیه

انجام دادن آزمایشها

ضبط روشها و نتایج

تکرار آزمایشها

بررسی نتایج

ارائه یک جمع بندی

 

*  مشخص کردن مسأله:

از بین چندین موضوعی که دانش آموزان انتخاب میکنند باید یک موضوع را به طور مشخص انتخاب کنند . در اینجا کمک آموزگاران و والدین بسیار موثر است . برای مثال برای دانش آموزان طبیعی است که پروژهای آزمایشی را درباره موضوع گستردهای نظیر « علف » یا « موش » سفید انتخاب کنند . در اینجا باید از دانش آموزان پرسشهایی کرد تا بتوان به آنها کمک کرد تا موضوع نهایی را محدود تر و مشخص تر انتخاب کنند .

* رجوع به منابع معتبر:

پیش از آنکه دانشمندان آزمایشهای خود را انجام دهند . در مورد موضوع خود بررسیهایی انجام میدهند .

* پرسیدن یک سؤال مناسب:

برای اجرای موفقیت آمیز یک آزمایش علمی ، دانش آموزان نیاز دارند تا پرسش مشخصی را در مورد موضوع انتخابی خود انجام دهند .

* تدوین یک فرضیه:

پس از آنکه سؤال مناسبی را طرح کرد . باید این سؤال را به صورت یک فرضیه در آورد . فرضیه یک حدس حساب شده است ، عبارتی است که نشان میدهد دانشمند چگونه فکر میکند که آزمایش به چه نتیجهای خواهد رسید .

*اجرای آزمایش:آزمون فرضیه مهمترین بخش روش علمی است در اینجا است که دانش آموز تحقیق خود را سازمان میدهد و آثار تغییرات را در شرایط تجربی ( فاکتورهای 

تجربی ) معینی آزمایش میکند .

*ضبط روشها و نتایج:

دانشمندان همیشه آنچه را که در طول آزمایش انجام میدهند مینویسند .     

تکرار آزمایش:با یک اجرای آزمایش معمولاً نتایج مطمئنی به دست نمیآید . بنا براین بهتر است که دانش آموز بیش از یک بار آزمایش را انجام دهد .     

 بررسی نتایج:پس از اجرای آزمایش و ضبط اطلاعات و نتایج به دست آمده هنگام آن است که این اطلاعات و نتایج را بررسی کنیم 

 

*ارائه یک جمع بندی:هنگامی که دانش آموز آزمایش خود را انجام داد ، اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کرد و به بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج پرداخت . هنگام آن است که جمع بندی خود را به طور منظم انجام دهد . این جمع بندی باید پاسخی برای سؤال اصلی داشته باشد . به یقین نمیتوان گفت که چون سؤال هنوز بیپاسخ مانده است پس جمع بندی نادرست است . اهمیت آزمایش در فرصتی نهفته است که به دانش آموز میدهیم تا 

تحقیق کند و درباره زمینه مورد علاقهاش به کمک روش علمی چیزهایی یاد بگیرد .هدف رسیدن به یک جمع بندی ایدهآل نیست بلکه تلاش برای حل کردن مسأله است .

* ارائه ی پروژه:پس از آن که دانش آموزان موضوع خود را انتخاب کردند ، آزمایش یا تحقیق خود را انجام دادند و درباره آن به نتایجی رسیدند میخواهند که کوششهای خود را به نمایش بگذارند . ارائه کردن پروژه را میتوان یکی از رضایت بخش ترین کارهای پروژه دانست . نمایش پروژه علمی نمایانگر هفتهها مطالعه و تلاش است : در اینجا است که دانش آموزان میتوانند نبوغ و خلاقیت خود را از آنچه آموختهاند نشان  دهند .

*تابلوی نمایش:

تابلوی نمایش عامل مهمی برای نشان دادن پروژه است : نخستین چیزی است که تماشاگران میبینند ؛ تابلو مهارت دانش آموز را در تلاشهایی که کرده است نشان میدهد . به عنوان نوعی تبلیغ برای پروژه ، تابلو باید بسیار خوب ساخته و طراحی شود و حداکثر را از لحاظ بصری داشته باشد .

*مواد تابلوی نمایش:

یک تابلوی نمایش خوب باید از جنس محکم و سبک ساخته شود . زیرا ممکن است چند روزی به نمایش گذاشته شود .اگر تابلوی نمایش از جنس چوب نئوپان و یا تخته سه لا باشد ، محکم است و میتوان به آن چیزهایی نصب کرد . همچنین میتوان آن را به اندازههای مختلفی در آورد . اگر تابلو از مقوای کلفت و با یونولیت باشد دوام چندانی ندارد و باید از آن مراقبت کرد و اگر دانش آموزان بخواهند آن را از منزل تا مدرسه حمل کنند باید بسیار مراقب باشند . اگر ضخامت یونولیت زیاد باشد بهتر است . اگر روی تابلو از جنس موکت باشد میتوان به آن سنجاق نیز فرو کرد و نوشتهها را نصب کرد . اگر تابلو از جنس مقوا باشد میتوان آن را رنگ کرد و یا با کاغذهای رنگی زینت کرد .

* مواد نمایشی:

مواد ، اشیاء ، ابزار ، دستگاهها و نمونههایی که در روی میز نمایش گذاشته میشود یکی از قسمتهایجالب هر پروژه علمی است . این مواد باید نمایانگر اقلامی باشد که در سراسر پژوهش دانش آموزان به کار رفته است ؛ این مواد باید در نگاه اول دورنمای پروژه را تصویر کند . در پروژههای جمعآوری ، از اقلام انتخاب شده مقاطعی نشان داده میشود .

* گزارش کتبی:

گزارش کتبی خلاصهای است که از آنچه دانش آموز انجام داده است تا عنوان انتخابی خود را بررسی کند . این گزارش شامل همه اطلاعاتی است که دانش آموز در طول چند هفته پروژه آموخته و یا جمع آوری کرده است . معمولاً تعداد صفحات گزارش کتبی 5 تا 30 صفحه است و باید گزارشی قدم به قدم باشد از آنچه که دانش آموز در طول مدت پروژه انجام داده است .همچنین گزارش کتبی باید در قطع و اندازه مناسب و با جلد محکم با سلیقه دانش آموز زینت داده شود ، بهتر است که این گزارش با رسم الخط زیبا و تمیز نوشته شود یا تایپ شود که خواننده به راحتی آن را بخواند . هر گزارش کتبی باید دارای این مشخصات باشد :

صفحه عنوان :

نخستین صفحه گزارش را صفحه عنوان مینامند . در این صفحه ، عنوان پروژه و نام و کلاس دانش آموز نوشته میشود .

* صفحه فهرست :

این صفحه فصلها و بخشهای مختلف پروژه را با شماره صفحه نشان میدهد .

*هدف:

دانش آموز با دو یا سه سطر شرح میدهد که با تحقیق خود روی موضوع انتخابی چه چیزی را میخواهد کشف کند . همچنن دانش آموز دلیل خود را برای انتخاب عنوان و این که میخواهد درباره موضوع مطالبی بیشتر بداند ، بیان میکند .

فرضیه:دانش آموزانی که آزمایشی را برای پروژه خود انتخاب کردهاند باید در گزارش کتبی یک فرضیه داشته باشند . فرضیه یک حدس حساب شده است درباره آنچه که دانش آموز فکر میکند به عنوان نتیجه آزمایش روی خواهد داد . لازم نیست که برای انواع دیگر پروژه فرضیهای داشته باشیم .

 

* تحقیق:این بخشی از گزارش است که شامل اطلاعات اساس است که دانش آموز درباره عنوان خود جمع آوری کرده است .کتاب یا مقاله ای که خوانده است ، با متخصصینی 

که تماس گرفته است ، یا موادی که از محل خاصی تهیه کرده است و مورد نیاز بوده است ، همگی باید در این بخش آورده شود . دانش آموز باید حتماً این بخش را خودش بنویسد و از جایی کپی نکند .

* مواد :

در این بخش فهرست مواد و دستگاههایی که در پروژه به کار رفته است آورده میشود . مقادیر هر یک نیز نوشته میشود . نوشتن این مقادیر مخصوصاً برای دانش آموزی که آزمایش را انتخاب کرده است ضروری است .

* روش کار:

در اینجا دانش آموز مراحلی را که برای کامل کردن پروژه انجام داده است ، شرح میدهد . این مراحل را با شماره گذاری به ترتیب شرح میدهد به قسمی که دیگران نیز بتوانند این مراحل را انجام دهند .

*مشاهدات و نتایج:

در اینجا دانش آموز آنچه را که از پروژه آموخته است شرح میدهد . با اجرای این پروژه چه اطلاعاتی جدیدی کسب کرده است ؟ چه چیزی را حالا میداند که پیش از این نمیدانسته است ؟ لازم است که هر نمودار ، جدول ، یا دیگر اطلاعات بصری را که نتایج یک تحقیق را خلاصه میکند ، آورده شود .

*جمع بندی:

مطالبی مختصر و مفید است که شرح میدهد یک پروژه چرا و چگونه به نتیجه خود رسیده است دانش آموزان باید رویدادهایی را که مشاهده کردهاند توجیه کنند . استفاده از لغت « زیرا » روش خوبی برای تبدیل یک مشاهده به یک جمع بندی است . اگر آزمایشی انتخاب شده باشد ، جمع بندی باید شرح دهد که فرضیه اثبات شده است  یا نه

 

*کتاب شناسی:

درکتاب شناسی فهرستی از همه مواد چاپی که دانش آموز در پروژه خود استفاده کرده است آورده میشود این مواد باید به ترتیب حروف الفبا نوشته شوند
*پیوست :

در اینجا دانش آموز از همه افرادی که به گونهای به وی کمک کردهاند تا پروژه خود را انجام دهد ( به ویژه پدر یا مادر ) تشکر میکند . همچنین از افرادی که با آنها مصاحبه کرده است ، معلمین ، دانشمندان ، متخصصین و . . . تشکر و قدردانی میکند .

*قضاوت درباره پروژه:

 

ارزشیابی از پروژه علمی هم برای دانش آموزان و هم برای معلمان کار بسیار سختی است . دانش آموزی که تصمیم میگیرد . پروژه علمی را ارائه میدهد به خاطر کوششهایی که میکند باید راهنمایی شود . او نباید درصدد رقابت با سایر دانش آموزان مجری پروژهها باشد ، بلکه باید تلاش کند که موضوع تحقیقی فعلی تا سرحد امکان خوب باشد . اجرای پروژههای دیگر در آینده آماده کند .ملاک ارزشیابی که به طور فهرست وار میآوریم از مجموعههای فراوانی از پروژههای علمی که انجام شده است به دست آمده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایش علمی

در نمایش علمی دانش آموز اطلاعات مربوط به موضوع انتخابی خود را از منابع اطلاعاتی یا از طریق مشاهده مستقیم گرد آوری نموده و آنها را در یکی از قالب های تحقیق ، مدل و یا نمایش به بازدید کنندگان ارائه می نماید . ویژگی مشترک پروژه هایی که در این سه قالب قرار می گیرند این است که در همه آنها از حقایق و دست آوردهای علمی کشف شده استفاده شده و انجام آزمایش و دستکاری در متغیرها توسط دانش آموز ، در تولید این اطلاعات نقشی نداشته است . در عین حال همین ویژگی مهمترین تفاوت نمایش علمی با آزمایش محسوب می شود .

در پروژه تحقیق دانش آموز به نمایش اطلاعات مکتوب و تصاویر بسنده می کند اما در پروژه های مدل و نمایش علاوه بر ارائه اطلاعات مکتوب و تصاویر ، دانش آموز سعی می کند با استفاده از اشیاء چگونگی و چرایی ساختمان وعملکرد آنها را برای بازدید کنندگان نمایش دهد .

3-2-1 مدل ( ساخت نمونه )

پروژه مدل سازي شامل ساخت اشیاء براي توضيح چرايي یا چگونگي ساختمان آنهاست . در این نوع پروژه دانش آموز مدلی از یک شی ء را  ساخته و نمایش می دهد و یا کاربرد آن را  شرح می دهد. اگر دانش آموز قادر به ساخت مدل نباشد ،  می تواند از پوستر یا نقاشی استفاده نماید . مدل ها کمک می کنند تا با ساختمان اشیا بهتر آشنا شویم : اشیای خیلی کوچک ( مثل ملکول ها ) ، اشیای خیلی بزرگ ( مثل ساختار درون زمین یا ساختار منظومه شمسی ) اشیایی که به سادگی در دسترس نیستند ( مثل اندام ها و دستگاه های درون بدن ) و یا وسایلی که افراد به ندرت شانس دیدن آنها را پیدا می کنند ( مثل یک فضا پیما یا یک پل معلق )  به علاوه ، بعضی مدل ها قادر به کار هستند و علاوه بر توضیح چرایی و چگونگی ساختمان شیء مورد نظر کارکرد آن را هم نمایش می دهند . کارکرد صحیح ، انطباق با حالت اصلی ، سهولت کاربرد و اقتصادی بودن از جمله مواردی است که باید در ساخت مدل ها به آن ها توجه کرد .  مدل ها را می توانید به صورت مولاژ ، برش ، ماکت و یا قادر به کار بسازید . 

مثال :

شاید شما بخواهید مدلی از یک پل را با چوب کبریت یا چوب بستنی بسازید . نقشه های روی تابلوی نمایش شما می تواند قطعات مختلف پل را نشان دهد و تحقیق شما می تواند شرح دهد که این پل چگونه ساخته می شود ، چرا چنین ساختمان و نقشه ای دارد و در چه مواردی کاربرد دارد . یا با استفاده از تصاویر بدن انسان ، دستگاه عصبی را نشان دهید .

نمونه هایی از پروژه های مدل :

مدل منظومه شمسی

برش گیاهان          

قادر به کارها ( ماشین گرمایی ، موتور الکتریکی و ... )

مدل ماهواره اميد

پوستر زنجیره غذایی

ماکت نقاط امن و غیر امن خانه در زلزله

مولاژ اندام های بدن

3-2-2- نمایش

پروژه نمايش شامل استفاده از اشياء  براي نمايش چرايي  یا چگونگي عملكرد آنها و تبيين اصول علمي حاكم بر آنهاست . در این نوع پروژه دانش آموز یک واقعیت یا اصل علمی خاص را بازسازي نموده و نمایش می دهد .

مثال :

شاید شما بخواهید این اصل علمی را نمایش دهید که آب و مواد محلول در آن از طریق ساقه گیاه بالا رفته و به برگ ها و شاخه ها می رسد . برای این کا ر می توانید مقداری رنگ غذا را در آب حل کنید و  ساقه چند گل میخک سفید را در آن قرار دهید . تغییر رنگ گلهای میخک اصل علمی مورد نظر را به شما و بازدیدکنندگان پروژه شما نمایش خواهد داد .

نمونه هایی از  پروژه نمایش :

نمایش نحوه کار قطب نما 

نمایش تشکیل رنگین کمان

نمایش بازتابش نور از سطح آینه

نمایش تولید آهن ربا

نمایش خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی

نمایش ویژگی های مخلوط

 نمایش عملکرد پریسکوپ ، ذره بین ، کوره آفتابی و ...

 نمایش نفوذ پذیری خاک

 نمایش رسوب گذاری خاک

3-2- 3- تحقیق

پروژه تحقيق یک گزارش علمی محسوب می شود . دراین نوع پروژه شما اطلاعات موجود در باره یک موضوع مشخص را جمع آوری نموده و آنچه را که در مجموع یاد گرفته و یا کشف کرده اید به مخاطبان ارائه می کنید. اين جزئيات را مي توان از طريق مشاهده مستقيم و يا از طريق منابع مختلف اطلاعاتي به دست آورد .

 مثال :

تحقیق در باره مراحل دگردیسی قورباغه . شما می توانید این تحقیق را به دو شیوه مختلف انجام دهید . شیوه اول این است که محفظه ای را شبیه آکواریوم آماده کنید و با جمع آوری تخم قورباغه در آن مراحل رشد و تکامل قورباغه را از ابتدا تا انتها مستقیما مشاهده و ثبت نمایید . شیوه دوم اینکه به منابع مختلف اطلاعاتی ( کتاب ها ، اینترنت ، افراد متخصص ، مجلات و ..... ) مراجعه نمایید و از این طریق موضوع خود را عمیقا جستجو کنید و اطلاعات جمع آوری شده خود را به روشی روشن و جالب گزارش دهید . البته به یاد داشته باشید که در رویکرد اول هم شما از تحقیق زمینه ای و مراجعه به منابع اطلاعاتی بی نیاز نخواهید بود .   

نمونه هایی از پروژه های تحقیق :

شباهت ها و تفاوت های بین دوزیستان و خزندگان

گازهای مختلف موجود در هوا و کاربردهای آنان در زندگی بشر

هلال های ماه

تولد و مرگ ستارگان

بارانهای اسیدی

انواع میمونها

3-3- آزمایش

در این نوع پروژه یک مسئله مشخص مطرح می شود که دانش آموز در ابتدا جواب آن را نمی داند ،  بنابراین  طی کردن مراحل روش علمی و انجام آزمایش برای کشف جواب سوال از ضروریات این نوع پروژه محسوب می شود.

مراحل روش علمی :

o      طرح مسئله

o      انجام تحقیق زمینه ای

o      ارائه فرضیه

o      اجرای آزمایش

o      ثبت نتایج

o      نتیجه گیری

 مثال :

دانش آموز این سوال را برای پروژه خود  مطرح می کند که علت سیاه شدن پوست میوه های انار چیست . با انجام یک تحقیق زمینه ای و مصاحبه با باغداران انار به فرضیه آفتاب سوختگی می رسد و سپس آزمایشی را طراحی و اجرا می کند که طی آن دو دسته میوه روی درخت انار را انتخاب و برای یگ گروه با مقوا سایه بان درست می کند تا آفتاب به آنها نتابد . پس از دو ماه نتایج به دست آمده را ثبت می کند ، یعنی پوست کدام گروه سیاه شده و کدام یک سیاه نشده است و در پایان نتیجه گیری می کند که آیا فرضیه اش صحیح بوده یا خیر .

 نکته مهم – به تفاوت های میان پروژه آزمایش و نمایش توجه کنید . بسیاری از افراد و کتاب ها این دو نوع پروژه را با هم اشتباه می گیرند . در اینجا به دو مثال از عناوین پروژه اشاره می شود که هر دو به موضوع رنگین کمان مربوط می شوند اما یکی در قالب پروژه نمایش و دیگری در قالب آزمایش قرار می گیرد .

نمایش : رنگین کمان چگونه شکل می گیرد ؟

آزمایش : آیا می توان با استفاده از مایعی غیر از آب رنگین کمان ساخت ؟

نمونه هایی از پروژه های آزمایش :

رنگ جسم چه تاثيري بر ميزان جذب انرژي تابشي خورشيد دارد ؟

صدای انسان از میان یک لوله تا چه مسافتی منتقل می شود ؟

آیا جامدات مختلف صوت را به یک اندازه از خود عبور می دهند ؟

آیا عواطف انسانی می تواند بر رشد یک گیاه موثر باشد ؟

آیا مورچه ها سلیقه غذایی دارند ؟

آیا دما بر قدرت یک آهنربای دائمی تاثیر دارد ؟


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و هفتم آذر 1391 توسط ف.ص

بازخورد عبارت است از:

 انعکاس یا ارائه یا عرضه ی نظر و عکس العمل یا  نظر و واكنش معلم نسبت به وضعيت يادگيري دانش آموز که به شکل کتبی و شفاهی( کلامی ) شامل صحبت ها و جمله های توصیفی منظوم و منثور معلم که در هر مرحله از فرايند یاد دهی- یادگیری از آن ها استفاده می شود .

به واقع همان داوري های شناختی ، فراشناختی و عاطفی معلم است که دانش آموز با دریافت به هنگام آن ها ، اطلاعاتی در خصوص میزان پیشرفت و موقعیت خود به دست می آورد ودرجهت بهبودعملکرد خويش از آن ها ياری می گیرد

در حوزه ارزش یابی توصیفی :

نه تنها واژه ای بیگانه ای نیست ، بلکه يکی از عناصر اصلي آن می باشد؛ که اگر فرايندي ، هدفمند و هوشمندانه ارائه گردد، در بهبود فرايند يادگيري دانش‌آموزان نقشی سازنده ، مهم و رشد دهنده خواهد داشت .چراکه دانش آموز خواهد فهمید که در چه موقعیتی قرار دارد و نیازمند انجام  چه فعاليت‌هايي می باشد تا انتظارات آموزشي را محقق گرداند .

انواع بازخورد :

الف) بازخورد فرایندی( کلاسی )  

 ب) بازخورد پایانی 

الف) بازخورد فرایندی( کلاسی) 

   بازخوردهای فرایندی،همان بازخوردهای توصیفی شناختی و فرا شناختی است که معلم به منظور بهبود روش ها و نحوه ی یادگیری و آگاه شدن دانش آموز از قوت ها و ضعف های یادگیری مطالب و مباحث دروس مختلف به دانش آموز ارائه می نماید ؛ و دانش آموز با استفاده از این بازخورد های پيوسته، هدفمند ، متنوع ، توصيفی و ساده و قابلِ فهمِ معلم،پی می برد که در چه وضعيتی قرار دارد ؛ و چه فعاليت هایی را بايد انجام دهد

بايد ها در  بازخورد فرايندي :

1)       توجه به توانايي هاي فردي

2)       توجه به ميزان موفقيت فراگير

3)       ترغيب احساس خوب دانش آموز نسبت به خود

4)       شناساندن ميزان موفقيت به او

5)       افزايش اعتماد به نفس

6)       ايجاد حس لياقت و داشتن كفايت به وي

7)       تأثير مثبت بازخورد بر فراگير  

8)        القاء حس صداقت معلم به دانش آموز

ويژگي بازخورد فرايندي :

      فرايند بازخورد به مثابه هستة اصلي فرايند ياددهي _ يادگيري در کلاس درس بايد چنين ويژگيهايي را داشته باشد:

 الف ) پيوسته باشد؛ يعني دانش‌آموزان بايد در حين فرايند يادگيري بازخورد، دريافت دارند.

ب   )  سودمند باشد؛ يعني حاوي  اطلاعاتي باشد  که دانش‌آموز آگاه شود، چه فعاليتي را انجام دهد تا انتظارات آموزشي را به خوبي محقق  کند.

 ج  ) منبع بازخورد متنوع باشد؛يعني ازمنابع مختلف دريافت شود تا ازمنظرهاي مختلف ومتفاوت آثار و فعاليت دانش‌آموز بررسي شود.

د   )  توصيفي باشد؛ يعني براي دانش‌آموزان  ساده و قابل فهم باشد.

"بهتــرين و مفيدترين نوع بازخورد اين است که

تفسيردرستي از خطاهاي دانش‌آموزان به همراه توصيه هايي براي بهبود يادگيري به آنان ارائه دهد؛ به عبارت ديگر به آنها کمک کند تا با محتواي مباحث درسي عميقاً درگير شوند. 

     بنابراين، بازخوردهاي توصيفي به دانش‌آموزان اين امکان را مي دهد که وضعيت کنوني خود را به خوبي بشناسند و فعاليتهايي را که مناسب است انجام دهند تا پيشرفت بهتري داشته باشند. معلم نيز از اين طريق ديدگاههاي اصلاحي خود را اعلام و نتايج و تاثيرات آن را پي گيري مي کند.

مثال  1 :

معلمي درباره دانش‌آموز مذکور بخواهد به والدين يا خودش بازخورد توصيفي بدهد، ضمن برشمردن موفقيتهايش اشاره مي کند که" شما هنگام خواندن متون، جملات را از هم جدا نمي کنيد و بنابراين بهتر است اين تمرينات را انجام دهي......" اين توضيحات هم اعتماد به نفس دانش‌آموز را زياد مي کند وهم روش اصلاح وبهبود را به دانش‌آموز نشان مي دهد.

مثال  2 :  فرض کنيد که به دانش‌آموزان تکليفي داده شده است که بر اساس آن بايد دانش‌آموزان اطلاعاتي را درباره گياهان دارويي فراهم کنند. هدف اصلي اين تکليف پرورش مهارت جمع آوري اطلاعات است.معلم بعد از مشاهده گزارش دانش‌آموز به او چنين بازخورد مي دهد « دختر گلم، اطلاعات خوبي جمع آوري کرده اي مي بينم توانسته‌اي با دقت اطلاعات مناسبي به دست آوري. گزارشت را يک بار ديگر بخوان و نقطه گذاري آن را اصلاح کن» در اين بازخورد دانش‌آموز هم به ميزان موفقيتهايش و هم به ضعفهاي موجود در کارش آشنا مي شود.

معلمان، آگاهند که مشاهده خطا واشتباه در فعاليتهاي يادگيري دانش‌آموز امري طبيعي است، آنها بايد اين خطاها را به منزله ابزاري براي شناخت بهتر دانش‌آموز وبهبود عملکرد وي بپندارد. البته در صورتي که تحليل درستي از خطاي دانش‌آموز ارائه شود. يعني به علل خطاهاي دانش‌آموز توجه کنند.

 نمونه هايي از بازخورد هاي مثبت و سازنده :

به معلم پيشنهاد مي شود براي ارائه يک بازخورد سازنده از فعاليت کودک بهتر است جملات خود را با اين عبارتها آغاز کنند :

-         دختر خوبم شما موفق شده ايد که........

 - با خوشحالي زياد مي گويم که شما از عهده........

- خوبم شما.......... ياد گرفته ايد

- توانايي ات در............بهتر شده است.

- کارت نسبت به قبل بهتر شده است.

 - پيدا است که برا ي اين کار خيلي تلاش کرده اي.

- امروز از کارت لذت بردم.

- وقتي مي بينم که کارت بهتر شده خوشحال مي شوم.

- امروز موفق شدي که............ به درستي بنويسي( انجام دهي ).

 نكتـــــــه :    

بايد به اين نکته مهم توجه داشت که بازخوردهاي مثبت افراطي هم نقش مخربي در شخصيت کودک دارد. بازخورها بايد فرد را به تلاش بيشتر وا دارد. جملاتي مانند، «توهميشه موفق هستي» 

نمونه هايي از بازخورد هاي نياز به تلاش بيشتر :

 نيازمند آن است که...........

 - درزمينه............................................... به تقويت نياز دارد(داري).

- به نظر مي رسد در...................... مشکل دارد(داري)

 - با انجام فعاليتهاي....................... در زمينـه................ موفق مي شــــود(مي شوي).

•        بهتر است در زمينه .... کوشش بيش تري بکني تا موفق گردي .

•            عزيزم لازمه ي پيشرفت خواستن است .

•         دلبندم هرگز کاري را که امروز مي تواني انجام دهي به فردا موکول نکن .

پسرم : کساني موفق مي شوند و موفق باقي مي مانند که تلاش و تمرين داشته باشند.

نكته مهــــــم :

به فرد گفته شود که چه کاري را بايد انجـام دهد. پس، اين که تنها اشاره مي شود" بايد تلاش بيشتري بکني"، مبهم و نارســا است .

برخي جملات و کلمات را نبايد در بازخوردهاي توصيفي به کار برد. زيرا ممکن است در اعتماد به نفس دانش‌آموز خللي وارد کند. جملاتي مانند:

 نمي تواند يا نمي تواني.

 - هميشه اشتباه مي کني.

 - قادر نيستي يا قادر نيست.

 - کارهايت کثيف و نا مرتب است.

- هميشه ناقص مي نويسي.

 بازخورد معلم از چه منابعي به دست مي آيد  :

-         پوشة کار، که آثار کوششــــهاي يادگيري فرد به شکل منطقي در آن  نگهــداري مي شود.

 - مشاهدات به عمل آمده  از دانش‌آموزان حين فعاليتهاي يادگيري که احتمال دارد معلم با ابزارهايي مانند چک ليست يا ثبت رويداد آنها را نزد خود نگهداري کرده باشد.

 - تحليل آزمونهايي که دانش‌آموزان انجام داده اند.مانند آزمونهاي عملکردي ويا آزمونهاي مداد ـ کاغذي ( آزمون درخانه، آزمون کتاب باز، آزمون گروهي و... )

- فعاليتها وتکاليف

 خودسنجي و همسال سنجي  ، بازخوردي سازنده :

خودسنجي عبارتست از ارزشيابي فرد از عملکرد و فعاليتهاي يادگيري خودش و

همسال سنجي عبارتست از ارزشيابي دانش‌آموز از عملکرد و فعاليتهاي يادگيري همسالانش.

 

هدف اساسي اين دو روش (خودسنجي و همسال سنجي ):

 •    ايجاد احساس مسئوليت بيشتر نسبت به يادگيري خود و همسالان است.
 •  خودآگاهي و افزايش حس مراقبت از فرايند يادگيري

براي اجراي بهتر اين روش به نکاتي اشاره مي شود:

 •     براي ايجاد زمينه مناسب اجراي خودسنجي و همسال سنجي لازم است دانش‌آموزان از معيارها و ملاکهاي کار و فعاليت مورد ارزشيابي آگاهي داشته باشند.
 •     در صورت امکان مي توانيد از خود دانش‌آموزان در تهيه معيارها و ملاکهاي کمک بگيريد. اين کار تجربه مفيدي براي دانش‌آموزان خواهد بود و احساس مسئوليت آنها را گسترش مي دهد.
 •      تلاش کنيد، موقعيتي را فراهم سازيد که دانش‌آموزان احساس کنند در ارزشيابي از کار خودشان آزاد هستند.
 •     در هنگام اجراي همسال سنجي تلاش کنيد، شرايطي را فراهم کنيد که دانش‌آموز احساس نمايد در هنگام ارزشيابي از کار ديگران در واقع خودش را مورد ارزشيابي قرار مي دهد. اين باعث مي شود سو گيري در کار دانش‌آموزان کاهش يابد، يعني آنها بايد احساس کنند همانگونه که ديگران را ارزشيابي مي کنند، خودشان نيز ارزشيابي مي شوند.
 •     سعي کنيد از نتايج اين ارزشيابيها در گزارش پاياني کمتر استفاده کنيد. بيشتر از نتايج اين ارزشيابيها در بهبود فرايند يادگيري استفاده کنيد و در صورتي که براي گزارش پاياني از آنها استفاده مي کنيد با ارزشيابيهاي خودتان ترکيب کنيد.
 •    فرصت خود ارزشيابي را پيوسته براي دانش‌آموزان فراهم سازيد.
 •      به دانش‌آموزان بياموزيد که در ارزشيابي از نمره يا رتبه استفاده نکنند بلکه ارائه بازخورد توصيفي را به آنها بياموزيد.
 •    در بازخوردهاي توصيفي وضعيت پيشرفت دانش‌آموز توصيف شود؛ يعني ضعفها و قوتها بيان شود و در صورت امکان رهنمودهايي نيز داده شود.

توجه   : 

دانش آموزان در طو ل سال در هیچ یک از آثار رتبه بندی (خيلي خوب  و ......) ارزشیابی نمیشوند

والسلام

نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و هفتم آذر 1391 توسط ف.ص

نام درس: ریاضی                 پایه: پنجم دبستان                  مبحث: مساحت دایره

سال تحصیلی: 92-91                 تعداد دانش آموزان: 33 نفر               مدت اجرا: 45 دقیقه

آموزشگاه:................               كلاس: ..............               طراح:...............

 • هدف كلی:        دانش آموزان در این درس با مساحت دایره آشنا می شوند.
 • اهداف جزیی؛ دانش آموزان در این درس:

                                  با نحوه بدست آوردن مساحت دایره آشنا می شوند. (شناختی)

                                  به نحوه بدست آوردن مساحت دایره علاقه مند می شوند. (عاطفی)

                                  با رابطه و فرمول مساحت دایره آشنا می شوند. (شناختی)

 • اهداف رفتاری؛ دانش آموزان در پایان درس:

                                  فرمول مساحت دایره را اثبات می كنند.

                                  با استفاده از فرمول مساحت دایره، مساحت دوایر را محاسبه می كنند.

                                  مراحل بدست آوردن فرمول مساحت دایره را شرح می دهند.

 • رفتار ورودی؛ دانش آموزان قبل از تدریس:

                                  با محیط دایره و فرمول آن آشنا باشند.

                                  مساحت مستطیل را بدانند.

                                  با شعاع و قطر آشنا باشند و بتوانند آن ها را روی دایره مشخص كنند.

 • آزمون رفتار ورودی؛ (ارزشیابی تشخیصی):

                                  مساحت مستطیل چگونه بدست می آید؟

                                  فرمول محیط دایره چیست؟

                                  محیط دایره با قطر 6 را حساب كنید؟


 • مهارتهای قبل از تدریس:

                                  شروع كلاس با خواندن سوره "والعصر"

                                  سلام و احوالپرسی

                                  آزمون رفتار ورودی (ارزشیابی تشخیصی)

                                  مشخص كردن موضوع درسی و نوشتن آن روی تخته كلاس

                                  ایجاد انگیزه؛ مقوایی كه روی آن دایره ای رنگ شده به دو رنگ وجود دارد را روی تخته كلاس

                                  می چسبانم.

 • مهارتهای ضمن تدریس؛ (ارائه درس جدید):

از دانش آموزان می خواهم به دایره ای كه به تابلو چسبانده ام توجه كنند، سپس توجه آنان را به دو رنگ بودن دایره ها و برش های آن معطوف می كنم. در مرحله بعد دایره ای را كه به 4 قسمت تقسیم شده است به صورت و به شكل روبروست به روی تابلوی كلاس می چسبانم و از دانش آموزان

            سوال می كنم كه شبیه به چه شكل هندسی است؟ (تقریبا)

دایره های دیگر را نیز به همین ترتیب روی تخته می چسبانم و سوال بالا را تكرار می كنم، كه در پاسخ به متوازی الاضلاع و مستطیل اشاره می كنند. از یكی از دانش آموزان می خواهم كه مساحت مستطیل را در تابلو بنویسد.
در ادامه (با اشاره به شكل) به این موضوع اشاره می كنم كه عرض مستطیل با شعاع دایره و طول مستطیل با نصف محیط دایره برابر است،

سپس به ترتیب زیر مراحل بدست آوردن مساحت دایره را شرح می دهم.


مساحت مستطیل= عرض*طول

مساحت دایره      = (شعاع)x  (نصف محیط دایره)

                        = (شعاع) 2/1x (قطر3/14x )

                        = (شعاع)x(شعاع3/14x)

 

در این جا از بچه ها می پرسم محیط دایره از چه فرمولی محاسبه می شود؛ پس از نوشتن آن روی تابلو می پرسم یك دوم قطر یعنی چقدر؟ دانش آموزان پاسخ می دهند شعاع و مرحل بالا را به ترتیب روی تخته می نویسم. در پایان هم رابطه مساحت دایره را می نویسم و دور آن خط می كشم.

3/14 xشعاع xشعاع=مساحت دایره

 

 • مهارتهای پایان تدریس:

در ادامه و پس از اثبات فرمول محاسبه مساحت دایره، دایره ای به شعاع 5 سانتی متر رسم میكنم و مساحت آن را بدست می آورم، تا دانش آموزان با نحوه استفاده از مساحت دایره آشنا شوند.

 

3/14  xشعاعxشعاع=مساحت دایره

 5x5x3/14 =مساحت دایره  
ارزشیابی پایانی:

در اینجا فرصت سوال كردن را به دانش آموزان می دهم، (هر سوالی دارید، بپرسید؟)بعد از این مرحله از چند نفر از دانش آموزان می خواهم تا مساحت شكل های زیر را به دست آورند. 

پس از حل تمرین های ارزشیابی پایانی دانش آموزان را به كتاب و تمرین های پایین صفحه 129 كتاب درسی ارجاع می دهم، تا آن را انجام دهند.

برای تعیین تكلیف هم دانش آموزان باید تمرین های صفحه 130 كتاب را در خانه حل كنند.

 

 

رو های تدریس: پرسش و پاسخ، توضیحی، حل مسئله و ...

رسانه های آموزشی: تخته، گچ، كتاب درسی، دایره های رنگی و برش خورده، نوار چسب، قیچی، تمرینهای معلم ساخته و كتاب درسی

نحوه نشستن دانش آموزان: چینش كلاس به صورت یو انگلیسی می باشد.         

 

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نهم آذر 1391 توسط ف.ص

نام و نام خانوادگی:             امتحان تاریخ ومدنی نوبت اول پنجم دبستان         وقت:70 دقیقه

 

1

 

«تاریخ»

الف: پاسخ مناسب را علامت بزنيد: (هر قسمت 0/5 نمره – 3/5 نمره)

مسلمانان به سر پرستي جعفر بن ابي طالب به حبشه هجرت كردند  ص (     )  غ  (       )

0/5

2

سر دسته ي مخالفان پيامبر در مكه ، معاويه بود. ص (     )         غ  (       )

 

0/5

3

در زمان كدام خليفه ،مسلمانان به ايران حمله كردند و حكومت ساسا نيان را شكست دادند ؟

ابوبكر               عمر                عثمان                حضرت علي (ع) 

0/5

4

مبدأ تاریخ مسلمانان کدام یک از وقایع زیر است؟

تولد پیامبر اسلام                       بعثت پیامبراسلام                               هجرت پیامبر اسلام                  رحلت پیامبر اسلام

0/5

5

آخرين اقدام  كفار براي مقابله با پيشرفت اسلام و نفوذ پيامبر چه بود ؟

آزار و اذيت پيامبر                   تصميم به قتل پيامبر                              وعده ي مقام و ثروت              پيمان قطع رابطه 

0/5

6

چه كسي سلسله بني اميه را تاسيس كرد؟

     ابوبكر           معاويه           عثمان                     یزید 

0/5

7

 کدام حکومت نژاد عرب را از بقیه ی نژادها برتر می دانستند؟

بنی عباس         سامانیان           غزنویان               بنی امیه  

0/5

8

ب : در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد:  (هر قسمت0/5 نمره – 2/5نمره)

مهم ترین کار پیامبر در مدینه ...............................................بود.

0/5

9

بر گزيده شدن حضرت محمد ( ص ) را از جانب خداوند به پيامبري ......................... مي گويند .

 

0/5

10

خاندان بني عباس شخصي به نام  ............................. را به فرماندهي نيروهاي طرفدار خود انتخاب كردند .

 

0/5

11

حضرت علی (ع) شهر ................. رامرکز خلافت خود قرار داد.

0/5

12

به پیشنهاد ..........................سپاهیان معاویه قرآن ها را بر سر نیزه ها کردند.

 

0/5

13

ج : به سوالات زير پاسخ دهيد:

دودلیل اهمیت شهرمکه قبل از ظهوراسلام چه بود؟

 

 

1

14

 

دوجنگ مهم پیامبر (ص) رانام ببرید.

1

15

چرا پس از انتخاب ابوبکر به خلافت ،حضرت علی (ع) ویارانش سکوت اختیار کردند؟

 

 

1

16

 

شرايط صلح نامه امام حسن ( ع) را با معاويه بنويسيد.

1

17

امام حسین (ع) درباره ی علّت هجرت خود ازمکه به عراق چه می فرمایند؟ 

 

1

18

ایرانیان در حکومت بنی عباس چه نقشی داشتند؟

 

1

19

«تعلیمات مدنی»

الف: پاسخ مناسب را علامت بزنيد: (هر قسمت  0/5  نمره – 2 نمره)

صرفه جویی یکی از راه های حفظ آزادی است. ص (     )         غ  (       )

 

0/5

20

به رئیس جمهور و وزیران دولت می گوییم. ص (     )         غ  (       )

 

0/5

21

حكومت ايران در چه تاريخي به جمهوري اسلامي تبديل شد ؟

12فروردين 1357                               12بهمن 1357                       12فروردين 1358                               22بهمن 1358

0/5

22

کارتصویب قوانین برعهده ی کدام قوه است؟

قوه ی مجریه           قوه مقننه              قوه قضائیه             مقام رهبری

0/5

23

ب : در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد:  (هر قسمت  0/5  نمره – 2/5نمره)

پس از پيامبر رهبري جامه اسلامي بر عهده ي................................. است .

 

0/5

24

مهم ترین قانون هر کشور قانون .............آن کشور است

 

0/5

25

مهمترين وظيفه ي حكومت جمهوري اسلامي .......................... و............................... است .

 

1

26

بالاترین مقام کشور،مقام .....................است.

 

0/5

27

ج : به سوالات زير پاسخ دهيد:

درجمهوری اسلامی مردم چگونه در اداره ی کشورشرکت می کنند؟

 

1

28

چرا جامعه به رهبر نیاز دارد؟

 

1

29

انقلاب اسلامی ایران برچه پایه هایی استوار است؟

1)ایمان به خدا    2)   ----------                      3)  ---------

1

30

اگر آموزش و پرورش گسترش پیدا کند،چه نتیجه ای به دست می آید؟

 

0/5

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و هشتم آبان 1391 توسط ف.ص


قران پنجم

1-كلمه تذكرهٌ هنگام وقف چگونه خوانده مي شود؟

تذكر هو                   تذكره                   تذكرهي             تذكرة

2-معني كلمه سميع كدام گزينه است؟

بينا           آگاه                شنوا                     توانا

3-المص را چگونه مي خوانيم

آ-ل-ميم-صاد             الف-ل-ميم-صاد                  الف-لام-ميم-صاد            الف-ميم-صاد

4-مفهوم پيام قرآني 0ان الله علي كل شي قدير )چيست؟

خدا در هر كاري داناست     خدا بر هر كاري تواناست      خدا كل چيزها را آفريده    خدا بر هر چيزي برتري دارد

5-حرف ناخوانا در كلمات (اولئك،اولي،اولوا)كدام است؟

اُ                    واو                        ل                             اُو

فارسي پنجم

6-در ابتداي جمله (چه ساعتي خواهيد آمد)از چه ضميري مي توان استفاده كرد؟

اول شخص جمع                اول شخص  مفرد         دوم شخص مفرد      سوم شخص مفرد

7- نهاد جمله ي (شاگردان پنجم ابتدايي با معلم خود به گردش علمي رفتند)كدام است

با معلم خود به گردش علمي رفتند           شاگردان               شاگردان پنجم ابتدايي با معلم خود    به گردش علمي رفتند

8-در كدام گزينه فعل لازم وجود دارد؟

بسوزد گر كسي اين آشيان را               بگير اي جوان دست درويش پير        كه دل را به نامش خرد داد راه

در آن حال پيش آمدم دوستي

9-در كدام كلمه ترتيب حروف الفبا رعايت شده است

اسير                تدريس             ثمره                رضوي

10-كداميك را نمي توان جمع بست؟

اسم                      صفت                       فاعل                       مفعول

11-در اين جمله فعل و فاعل كدام است؟(من تو را پيش خود او مي برم )

تو-او             او ميبرم                       من ميبرم                 مي برم من

12-كدام يك از گزينه هاي زير يك جمله است؟

عالم بي عمل                       خورد                    پرندگان از سفر            راه رفتني

13 در بيت گفت طوطي ارمغان بنده كو  آنچه ديدي آنچه گفتي بازگوچند فعل وجود دارد

4فعل                 6فعل                    5فعل                          7فعل

14-كدام كلمه مركب نيست؟

پيامبر              قهرمانان                   كوله بار                   هم چنان

15-كدام گروه از كلمه هاي زير (موصوف و صفت)است؟

پروردگار بي همتا كتاب علمي                   لاله ي سرخ  پدر علم        روزنامه ي من اديسون فقير    دانشمند پركار سفرهاي طولاني

جغرافيا پنجم

16-رود فرات در مسير حركت خود به خليج فارس از چه كشورهايي مي گذرد؟

تركيه-سوريه ايران                تركيه عراق ايران         سوريه عراق ايران    تركيه سوريه عراق

17-از به هم پيوستن دجله و فرات چه رودي بوجود مي آيد؟

اروند رود             شطالعرب                      كارون                     هيچ كدام

18-شهرهاي(ازمير- هرات-راولپندي- باكو)به ترتيب به كدام كشورها تعلق دارند؟

پاكستان افغانستان تركيه ايران      تركيه پاكستان هندوستان ارمنستان      تركيه افغانستان پاكستان آذربايجان     تركيه افغانستان پاكستان ايران

19-كدام كشور از نظر توليد پنبه در جهان معروف است؟

تركمنستان          جمهوري آذربايجان             ارمنستان                تركيه

20-پايتخت كدام كشور همسايه ي ايران به مرز ايران نزديكتر است؟

افغانستان               پاكستان                تركمنستان                       گرجستان

21-چه چيزي سبب تفاوت عمده دامپروري صنعتي با دامپروري غير صنعتي مي شود؟

استاده از ماشين آلات      تعداد دام و نيروي كار          كيفيت محصول          نزديكي به شهرها

22-پرجمعيت ترين شهر هاي ايران  در كوهپايه ها كدام است ؟

تهران تبريزاصفهان       تهران مشهد اصفهان            اروميه مشهد اصفهان                      اراك تهران اصفهان

23-از ميان استانهاي زير كداميك به خليج فارس راه ندارد؟

هرمزگان            بوشهر               خوزستان             فارس

24-بيشتر منابع نفت ايران در كدام سمت قرار دارد؟

جنوب                جنوب غربي            جنوب شرغي              شمال غربي

25-كدام يك جزء صنايع مادر مي باشد؟

اتومبيل سازي                ماشين سازي                     لوازم خانگي                     پارچه بافي

26-رود كورا به كجا مي ريزد؟

درياي خزر                  خليج فارس               درياي عمان                 درياي سياه

27-كدام محصول از محصولات  كشاورزي ارمنستان به حساب نمي آيد؟

چغندر قند             سيب زميني               انگور                    گندم

28-رودهاي مهم در كدام كشور جاري است؟

ايران            تركمنستان               افغانستان            ارمنستان

29-در جنوب ايران قرار دارد و براي ما اهميت بسيار دارد؟

درياي عمان          درياي خزر             خليج فارس               درياچه ي نمك

تاريخ و مدني پنجم

30-در زمان كدام يك از شاهان قاجار سرزمين هاي شمال رود ارس را به روسيه واگذار كرد؟

آقا محمدخان             ناصرالدين شاه            فتحعلي شاه                      مظفر الدين شاه

31-حكومن بني اميه پس از شهادت كداميك از امامان معصوم (ع)تاسيس شد؟

حضرت علي(ع)                  امام حسن(ع)                           امام حسين(ع)                   حضرت محمد(ص)

32-تركها در زمان كدام سلسله به ايران آمدند؟

سامايان      ساسانيان              سلجوقيان                      عباسيان

33-كدام يك مذهب شيعه را مذهب رسمي كشور اعلام كرد 

كريم خان                          نادرشاه                         شاه اسماعيل                      آقا محمد خان

34-اولين حكومت اسلامي در چه شهري تشكيل شد؟

بيت المقدس                         كوفه                              مدينه                     مكه

35-مبدا تاريخ مسلمانان چيست؟

هجرت پيامبر از مدينه به مكه                              هجرت پيامبر از مكه به مدينه               هجرت ياران پيامبر به حبشه         هجرت پيامبر از مدينه به حبشه

36-چه كسي بر فعاليتهاي سه قوه نظارت دارد؟

  رئيس جمهور                     رهبري                        رئيس قوه قضائيه               نمايندگان مجلس

37-مهم ترين وظيفه حكومت در جامعه اسلامي چيست؟

بهبود زندگي مردم        نگهباني ازاستقلال      اموزش و پرورش     پاسداري از اسلام و اجراي قوانين اسلامي

38-روز جمهوري اسلامي كدام است ؟

12فروردين58               12فروردين57              22بهمن 57                 12 بهمن 57

 

39-وظيفه ي دولت چيست؟

تصويب قوانين        نظارت بر اجراي قوانين              اجراي قوانين         رسيدگي به شكايات مردم

 رياضي پنجم

40-درساعت نه و ده دقیقه ی صبح زاویه ی بین دو عقربه ی کوچک و بزرگ  چند درجه است؟

۱۵۴  درجه                               ۱۴۶ درجه                            ۱۴۷ درجه                         ۱۴۵ درجه

41-قيمت 12مداد و 8 خودكار 680ومان است اگر قيمت يك خودكار و يك مداد 70تومان باشد قيمت هر مداد چند تومان است؟

15                                 30                               45                         50

42-هرگاه دو خط موازي را دو خط موازي ديگر قطع كند چهارضلعي حاصل حتما ................... نيست

ذوزنقه                        لوزي                  متوازي الاضلاع                        مستطيل

43-محيط مستطيلي 120سانتي متر است اگر اختلاف طول و عرض ان 30 سانتي متر باشد عرض ان چقدر است؟       30           45              60                15

44-دو راس قاعده يك مثلث قائم الزاويه به طول 6 سانتي متر روي خط تقارن قرار دارد اگر مساحت آن 15 سانتي متر مربع باشد فاصله ي راس ديگر تا قرينه ي آن چند سانتي متر است؟

4               12                       10                            30

45-طول دو قطعه تيرآهن روي هم 16متر است درازاي يكي 3 برابر ديگري است طول قمت كوچكتر كدام است؟         4                       5.33                     12                  3/16

46-كدام كسر از 24/8بزرگتر است؟

2/1                         4/3                         12/10                             30/12

47-اگر طول دو خط موازي را نصف كنيم فاصله بين دو خط چگونه مي شود؟

دو برابر       نصف                          كم مي شود                                 تغيير نمي كند

48-نسبت دخترها به پسرها در مسابقات علمي مثل 3 به 4 مي باشد اگر اختلاف تعداد دخترها به پسرها 25 باشد تعداد كل شركت كنندگان چقدر است؟

125 نفر                      150 نفر                       250 نفر                    175 نفر

49-پايان ساعت كار اداره ي 20:15بعد از ظهر مي باشد اگر اكنون 10:45 بتشد تا پايان ساعت كار اداره چه زماي باقي است؟

3:30                             4:30                                 2:20                           8:30

علوم پنجم

50-كدام يك از سنگ هاي زير كاني نيست؟

سنگ آهك                 سنگ مرمر                     سنگ گچ                زغال سنگ

51-مدت چرخش كدام يك ا سيارات به دور خورشيد كمتر است؟

عطارد              زهره                  زمين                  مريخ

52-كدام دو ماده زير در صورت مخلوط شدن خود بخود از هم جدا نمي شوند

آب و روغن                      آب و الكل                      گل و لاي سيلاب               نشاسته در اب سرد

53-در كدام ظرف امكان وجود باكتري كمتر است ؟

            تك سلولي                              كپك سبز                         ويروس                        مخمر

                                                                                                                              

الف) مخمر             ب) تك سلولي                                 ج) كپك سبز                                 د)  ويروس

54-تنظيم نور ورودي به چشم توسط كدام قسمت انجام مي گيرد؟

پرده ي دروني چشم                  عدسي                   مردمك                  قرنيه

55-كدام يك نظريه تقسيم قاره ها را ثابت نمي كند

حركت قاره ها        فسيل هاي مشابه كشف شده          شكل فعلي اقيانوسها     شكل ظاهري كناره ي قاره ها

56-كدام يك از اقدامات قبل از وقوع زلزله نيست؟

آموزش افراد جامعه            ايمن سازي محيط         مستحكم سازي ساختمانها       حفظ خونسردي و آرامش

57-دركدام مرحله از يك فعاليت علمي تقريبا تمام مهارتهاي خود را بكار مي بريم؟

آزمايش                      برقراري ارتباط               پيش بيني                 مشاهده

58-بخشي از اكسيژني كه جانداران داخل آب تنفس مي كنند به وسيله ي كدام يك وچگونه توليد مي شود؟

تك سلوليها- تنفس                    جلبكها- غذاسازي          گياهان -جذب اكسيژن             ماهي ها- تنفس

59-بندپايان سمي در كدام گروه قرار ندارند؟

حشرات                     خرچنگ ها                   عنكبوتها                       هزارپايان

 

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم آبان 1391 توسط ف.ص

   

نوبت اول 

 

الف)جمله های صحیح و غلط را با علامت ( × ) مشخص کنید.( 3 نمره) 

 

1-  اهرم ها شکل ها و اندازه های متفاوتی دارند.   ص              غ

2-    مولکول هر ماده با ماده ی دیگر متفاوت است. ص               غ

3-    از بدن جانوران ساکن خشکی ها ، کم تر فسیل تشکیل می شود.  ص              غ

4-     در مواد مایع مولکولها به هم نزدیک اند و با نیروی زیادی یک دیگر را می ربایند. ص                غ 

5-    خرد کردن چوب یک تغییر فیزیکی است. ص              غ 

6-    هرچه طول سطح شیب دار کم تر باشد، برای بالا بردن جسم نیروی بیشتری نیاز داریم. ص               غ 

 

ب) گزینه صحیح را با علامت (× ) مشخص کنید.( 2 نمره)

 

7-    در کدام یک از تغییرات زیر ساختمان مولکولی مواد تغییر می کند؟

الف)ذوب شدن یخ                  ب)فاسد شدن غذا                  ج) پاره کردن کاغذ                  د) خرد کردن قند

 

8-ربایش مولکولی بین مولکولهای کدام ماده از همه بیش تر است؟

الف)آب سرد                            ب) آب گرم                              ج) بخار آب                                د) یخ

 

9-کدام گروه از مواد زیر ترکیب نیست؟

الف)شکر و نمک                       ب) آب و شکر                           ج) مس و طلا                             د) نفت و شیشه

 

10-در بریدن یک قطعه ی چوب کدام یک از خاصیت های آن تغییر می کند؟

الف)بوی چوب                          ب) شکل ظاهری چوب             ج) رنگ چوب                             د)مزه ی چوب

 

 

ج) در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.( 3 نمره)


  

 

 

 

11-  نام علمی زنگ آهن ................................ است. 

12-           به کمک ............................. می توان چیزهای سنگین را آسان تر جابه جا یا بالا برد.

13-          ربایش مولکول ها در مواد مایع کم تر از مواد ............................. است. 

11-            کپک زدن نان یک عمل ................................ است.

12-           به کمک .............................. می توان تصویر اجسام را روی یک پرده نمایش داد.

13-          از همه بدن موجودات زنده ...................................... تشکیل نمی شود.

 

ج) پاسخ های کوتاه بده؟( 2 نمره)

 

 

14-  به فرضیه ای که با آزمایش های مختلف درست درآید چه می گویند؟

 

15- در کدام مواد مولکولها می توانند ازادانه از جایی به جای دیگر بروند؟

 

15-آیا مهره داران فسیل های بهتری دارند یا بی مهره ها؟

 

 16-یک چشمه از نور طبیعی را نام ببرید؟

 

 

د) به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید

 

 

17-همه فسیل های یک منطقه را نباید جمع آوری کرد . چرا؟( 1 نمره)

 

18-  رنگین کمان چگونه به وجود می آید؟(5/1 نمره) 

19-            با ذکر یک آزمایش ثابت کنید که مولکولها دارای حرکت (جنبش) هستند؟( 1 نمره) 

20-عدسی ها در شکل ها و اندازه های گوناگونی ساخته می شود و آن ها را دربسیاری از وسایل به کار می برند شما دو مورد از کاربرد عدسی را نام ببرید؟( 1 نمره) 

21-ما از انرژی الکتریکی چه استفاده هایی می کنیم ؟ 4 مورد نام ببرید؟(2 نمره)

  22-فسیل یا سنگواره را تعریف کنید؟(1 نمره) 

23-مجید شاخه های درختی را می شکند ولی علی شاخه های درخت را می سوزاند. در کدام حالت تغییر شیمیایی صورت گرفته است؟چرا؟(1 نمره)

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم آبان 1391 توسط ف.ص
 

   1-فعل جمله زیر چه زمانی را نشان می دهد؟(5/0 نمره)             من راه دانشمندان را ادامه خواهم داد.

 

الف) گذشته                      ب) حال                                    ج) آینده                                   د) هیچکدام

 

2-به ترتیب نهاد و مفعول در جمله زیر کدام می باشد؟(5/0 نمره)   اسکاف هر روز بیست نان را در سینی می گذاشت.

 

الف) نان – اسکاف              ب) اسکاف – بیست                    ج) اسکاف – نان                       د) هرسه مورد

 

3-معنی کلمات زیر را بنویسید و با آنها جمله بسازید؟(2 نمره)

 

طعام (............................) ...............................................................................................................................................................................

 

عطا (...........................) ...................................................................................................................................................................................

 

4-در جمله زیر نهاد ، گزاره و زمان فعل را مشخص کنید؟(5/1 نمره)          بهار، دانه ها را از خواب بیدار کرد.

 

نهاد (................................)     گزاره(................................................................................................)    زمان فعل(........................................)

 

5-مخالف کلمات زیر را بنویسید؟(2 نمره)

فقیر(....................................)                                    فاسد(......................................) 

 

غیبت(.....................................)                                جنگ(.......................................)

 

6-با توجه به جمله مقابل کدام گزینه صحیح می باشد؟(5/0 نمره)        من و خواهرم هر روز کتاب می خوانیم.

الف) اول شخص جمع                ب) سوم شخص جمع                   ج)اول شخص مفرد                د)سوم شخص مفرد

 

7-برای کلمات زیر معادل فارسی بنویسید؟(5/1 نمره)

پرانتز(....................................)     فاکس(......................................)      سایز(.....................................)      ترمینال(..................................)

 

8-با فعل های زیر جمله هایی بسازید که مفعول داشته باشند؟(1 نمره)

شنیدم :..........................................................................................................................................................................

 

خواندید :........................................................................................................................................................................

 

9- با توجه به جمله (بزرگان با تحمل سختی ها به موفقیت رسیده اند.) کدام گزینه صحیح است؟(5/0 نمره)

الف) حال = مضارع                 ب) اینده = مستقبل                 ج) گذشته = ماضی                    د) حال = مضارع

 


10- از سه موضوع یکی را انتخاب کن و بنویس؟(10 نمره)

 

الف) اگر مخترع بودم ...

ب) شجاعت یک رزمنده...

ج) اگر اختراعات و اکتشافات نبود...


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم آبان 1391 توسط ف.ص

هديه هاي اسمانی پنجم ابتدایی

- ای خدای مهربان مطمئن هستم که تو هستی زیرا ..................................

2- کتاب هدیه های آسمان خود را باز کن . دو بیت شعر از آن انتخاب کن و با خط زیبا بنویس .

این شعر در باره ی چیست

3- قصه یا خاطره ای بنویس که در آن خداوند به موجودی گرفتار کمک کرده باشد .

4- انتخاب یک داستان به دلخواه از کتاب هدیه

- داستان را نام گذاری کن .

- چه نتیجه ای از این داستان می گیری ؟

- احساس خود را نسبت به داستان بنویس .

 از کدام قسمت داستان بیشتر لذت بردی ؟یک جمله از آن را بنویس .

5- خودت را به جای او بگذار و جواب بده .

امین دیر به مدرسه رسید . معلم از او پرسید چرا دیر آمدی ؟

او گفت زیرا ..........................

معلم پرسید چرا این اتفاق افتاد ؟ او گفت زیرا ..............................

معلم پرسید چرا این اتفاق افتاد ؟ او گفت زیرا ..............................

6- برای دو ساعت وقت خود برنامه ریزی کن .

7- یکی از اموال عمومی در مدرسه را نام ببرید .

بهترین روش های استفاده از آن را بنویسید . حداقل چهار مورد

8- در مکان های زیر یک نمونه اسراف نام ببر و برای هر کدام سه پیشنهاد بده که چگونه می توان از اسراف جلوگیری کرد ؟

در خانه : نمونه اسراف ...................                                       در مدرسه : نمونه اسراف .................

پیشنهادها           1-                                                     پیشنهادها                1-

برای جلوگیری   2 -                                                     برای جلوگیری         2-

از اسراف :          3-                                                      از اسراف :                3-

9- معنای کلمه توحید را بنویسید .

یک کلمه هم خانواده برای آن بنویس .

در کجاها این کلمه را شنیده ای ؟

10 - عید غدیر خم برای ما مسلمانان روز بسیار خوبی است .

زیرا ................................

11- جملات مربوط را به هم وصل کنید .

oبرنامه ریزی                1  خدا بی نیاز است

oالله صمد                    2  محمد مداد نیمه تمام خود را دور انداخت .

oقل هو الله احد          3  مریم دو روز قبل از امتحان ریاضی تمام اشکالات خود را از معلم پرسید .

oاسراف                      4  بگو خدا یکتا است .

12- از دفتر نیمه تمام سال قبل خود چه استفاده هایی می توانی بکنی ؟ حداقل دو جمله

13- این کتاب کلامی است پر از حکمت ، هدیه ای است از آسمان ، کتابی است که بوی خدا می دهد .

نام این کتاب چیست ؟

این کتاب چه ارتباطی با کتاب درسی شما (( هدیه های آسمان )) دارد ؟

14- کتاب درسی قرآن خود را باز کن . یک پیام قرآنی انتخاب کن ، معنی آن را بنویس ، یک مورد کاربرد آن در زندگی روزمره ات را بنویس .

15- طبق بحث و گفتگوی کلاسی به نظر تو حضرت علی (ع) چه ویژگی هایی داشت که شایسته جانشینی حضرت محمد (ص) شد ؟

16- صفحه ......... ( به طور مثال 33 ) کتاب را باز کن ، متن را بخوان و تصویر را با دقت نگاه کن . نظر خودت را بنویس .

17- کامل کن .

رفتار مردم قبل از اسلام :  1-                                                    2-

رفتار مردم بعد از اسلام : 1-                                                      2-

18- دو مورد اسراف نام ببر

دو مورد راه های جلوگیری از اسراف را بنویس .

چرابرادران یوسف تصمیم گرفتند  اوراازپدرشان دورکنند ؟

چون آن هایوسف رادوست نداشتند                              چون می خواستند یوسف رااز پدردورکنند

چون مهرومحبت پدررافقط برای خود می خواستند          هرسه پاسخ صحیح می باشد.

2- اصل توحید یعنی چه ؟

خداوند تواناست                              خداوند مهربان است

خداوند یگانه وبی همتاست                  خداوند داناست

3- خداوندچگونه نعمت خودرابرهمه ی انسان ها کامل کرد ؟

باجانشینی امامان      باآفرینش جهان    بانیکی کردن به مردم      بافرستادن آخرین وبرترین پیامبرخویش

4- میراث پیامبر( ص ) درمیان امت خودچه بود؟

کتاب خدا و خانه کعبه         کتاب خدا واحادیث        اهل بیت واحادیث       کتاب خدا واهل بیت

5- باانتخاب حضرت علی (ع ) به عنوان جانشین پیامبر (ص ) کدام یک از اصول دین ماپایه گذاری شد ؟

عدل     امامت      حج      جهاددرراه خدا

6- صفات ممتازامام دهم (ع ) کدام یک ازموارد زیر است ؟

هادی ، نقی ، امین        هادی،  نقی، جواد       تقی،  هادی،  امین     تقی، هادی، جواد  

7- داستان زندگی پیامبران درکدام سوره قرآن آمده است ؟

واقعه     فلق       انبیاء      کوثر

8- مصرف صحیح به چه معناست ؟

درست وبه اندازه نیازمصرف کردن        مصرف نکردن

هرچقدردلمان می خواهدمصرف کنیم    کم مصرف کردن 

9- آیات زیرنشانه ی کدام یک ازاصول اعتقادی مامسلمانان است ؟ « لَم یَلِد وَلَم یوُلَد وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَد»

امامت   نبوت   توحید    معاد

10- چه چیزی باعث شد که حضرت یوسف ( ع ) پسرحضرت یعقوب( ع ) درتنهایی چاه امیدوار باشد ؟

کمک مردم      زمزمه باخدای مهربان     بازگشت برادران     صدای زنگ کاروان

11- مامسلمانان باید :

قرآن رابخوانیم     قرآن رابفهمیم      درعمل به قرآن کوشا باشیم     همه موارد

12- پیامبراکرم درمحل « غدیرخم » چه کسی را مولا و ولی مردم معرفی کرد ؟

امام سجاد (ع )          امام حسن ( ع )      امام حسین ( ع )        امام علی ( ع )

13- « هادی» یعنی چه ؟

امانتدار       راهنما         پاک        راستگو

14- امام حسن عسکری ( ع )مژده آمدن چه کسی را به مسلمانان داده است ؟

امام مهدی ( عج )             امام حسن ( ع )        امام نقی ( ع )        امام هادی ( ع )

15- کدام پیامبرالهی مژده آمدن پیامبری به نام « احمد » راپس ازخودش به مردم داده است ؟

حضرت ابراهیم ( ع )    حضرت یوسف ( ع )      حضرت موسی ( ع )      حضرت عیسی ( ع )

16- کدام یک ازپیامبران الهی درگهواره سخن گفت ؟

حضرت محمد (ص )        حضرت موسی ( ع )     حضرت عیسی ( ع )     حضرت یوسف ( ع )

17- جعفربن ابی طالب کدام صفات حضرت محمد ( ص ) رازبانزد همه معرفی کرد ؟

راستی ، اخلاق نیکو و خداپرستی       امانت داری، درستکاری ومهربانی

پاکدامنی  ، راستی وامانت داری          پاکدامنی ، اخلاق نیکو و راستی

18- درآیه ی 36 سوره نساء نیکی کردن به چه کسانی به ترتیب سفارش شده است ؟

خویشاوندان – همسایگان – یتیمان – درماندگان – پدر و مادر

پدر ومادر- خویشاوندان – یتیمان – درماندگان – همسایگان

پدر ومادر- یتیمان – خویشاوندان- درماندگان- همسایگان

پدرومادر – خویشاوندان – همسایگان – درماندگان – یتیمان

19- آیه کریمه« یَا اَیُّهاالرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّک...» درچه هنگامی برپیامبراکرم ( ص ) نازل شد ؟

بعد ازمعرفی حضرت علی ( ع ) به عنوان امام ورهبر اسلامی

درزمانی که حضرت علی ( ع ) دربستر پیامبراکرم ( ص ) خوابیده بود

درزمان هجرت پیامبر( ص ) ازمکه به مدینه

پس از مراسم آخرین حج پیامبر اکرم ( ص )

20- چه کسی ازبیت المال مسلمانان برای مردمسیحی نابینا کمک هزینه ای تعیین کرد ودستورداد ماهانه به اوبدهند تامجبور به گدایی نباشد ؟

امام علی ( ع )       امام حسن ( ع )      امام هادی ( ع )    امام جواد ( ع )

21- انجام چه کاری نشان دهنده ی انجام رسالت الهی پیامبراکرم ( ص ) است ؟

دعوت مردم به ایمان به خدا به صورت آشکارا       مبارزه بادشمنان اسلام وتشکیل حکومت اسلامی  دریافت دستورات الهی وابلاغ آن به مردم          معرفی حضرت علی ( ع ) به عنوان جانشین پیامبر (ص)

22- من می دانم بهترین عمل دربرابرکسی که به من حرف زشت می زند ..... است .

بی اعتنایی       تنبیه او        زدن حرف زشت به او        زیباسخن گفتن بااو

23- مضمون شعر زیر درباره چه کسی است ؟     ازکعبه بانگی آشنا              تاآسمان ها می رود

                                                                 ازریشه می میرد ستم           دورپلیدان می رود

حضرت امام رضا (ع )     حضرت امام علی ( ع )    حضرت محمد ( ص )    حضرت امام مهدی (عج)

24- طبق کدام آیه نباید اسراف کرد ؟

وَلاتُسرِفُوااِنَّهُ لایُحِبُّ المُسرِفِین          وَلاتَلمِزوا اَنفُسَکُم وَلا تَنابَزوا بِالاَلقابِ

فَاقرَؤاماتَیسَّرَمِنَ القُرآن                   یأمُرونَ با لمَعروف ِوَیَنهَونَ عَنِ المُنکَر

25- ماباورداریم که ...... دلیلی بروجود جهان بعد ازمرگ است

امربه معروف ونهی ازمنکر           تابیدن آفتاب برگل های آفتابگردان

رشد دوباره ی درختان دربهار       مژده ی پیامبری حضرت محمد (ص )

26- خواندن آیاتی ازکدام سوره نظرپادشاه حبشه رانسبت به مسلمانان تغییرداد ؟

آل عمران   مریم      بقره    علق

27- کدام امام درنامه ای خطاب به یکی ازدانشمندان ایرانی سفارش کرد : « نمازرادراول وقتش بخوان وزکات مال خودرا بپرداز.»

امام محمد تقی ( ع )       امام علی نقی ( ع )      امام حسن عسکری ( ع )          امام زمان ( ع )

28- کدام امام به وسیله متوکل ازمدینه به شهرسامرا فراخوانده شد ؟

امام نهم ( ع )        امام دهم ( ع )       امام یازدهم ( ع )       امام دوازدهم ( ع )

29- کدام سوره درقرآن درباره ی زشتی کار مسخره کنندگان می باشد ؟

حجرات    آل عمران     انعام        مائده

30 – کدام یک ازاعمال زیرنشانه ی « نهی ازمنکر » است ؟

سفارش به خواندن نماز         سفارش به شرکت درنماز جمعه    

 سفارش به روزه گرفتن     سفارش به خودداری ازدروغگویی

موضوع شعر درس درباره تو مربوط به کیست؟

2-      اگر خدا نباشد آن وقت..........

3-      من خدای بزرگ رادوست دارم چون.......

4-      من به پروردگار بزرگ علاقه مند م زیرا...........

5-      چند  صفت خداوند را نام ببر؟

6-      ای خدای مهربان از تو سپاسگزارم که..................

                                               درس دوم

1-      شناخت نعمت های خداوند ونیاز به او درهمه حال؟

2-      چرا حضرت یعقوب به خاطر یوسف خداوند راسپاس می گفت؟

3-      چرا برادران یوسف به او حسودی می کردند؟

4-      برادران یوسف چرا اورا درچاه انداختند؟

5-       حضرت یعقوب چگونه خود را آرامش می داد؟

6-      آیا  حضرت یوسف درچاه تنها بود؟

7-      یوسف درچاه با خداوند چه می گفت؟

8-      شما درموقع گرفتاری چه می کنید؟

9-      رضا زاده چگونه از خداوند کمک می گرفت؟

10-  رزمندگان اسلام دردفاع از سلام  ازچه کسی مدد می گرفتند؟

11-  حضرت یونس درشکم نهنگ با خدا چه می گفت ؟

12-  حضرت نوح وزکریا از خدا چه درخواستی داشتند؟

                                                  درس سوم

1-      چه کسی بیشتر از همه سزاوار پرستش وشکر گزاری است ؟

2-      خداوند درچه چیزهایی بی مانند است ؟

3-      تــوحید یعنی چه؟

4-      معنای سوره توحید رابگو ؟

5-       معنی لم یلد ولم یولد یعنی چه؟

6-      باکلمات زیر خدا راستایش کن پروردگار؛ مهربان؛ دوست ، صمیمی، بخشنده؛ آرزو

7-      الحمدلله رب العلمین یعنی چه؟

8-      صفاتی که در درس درباره خداوند آمده است بگو؟

درس چهارم

1-      میوه ها وغذاها از کجا برای حضرت مریم آمده بود؟

2-      حضرت مریم مادر کدام پیامبر بود؟

3-      کدام پیامبر درگهواره سخن گفت؟

4-      حضرت عیسی از کدام کتاب آسمانی قبل از خود سخن گفت؟

5-      حضرت عیسی آمدن کدام پیا مبر را خبر داده است؟

6-      چرا حضرت عیسی  برای  رساندن  پیام خود از جایی به جای دیگر می رفت؟

7-      کدام پیامبر به عنوان یکی از یاران حضرت مهدی عج خواهد بود؟

8-      حضرت مریم وحضرت عیسی چگونه انسان هایی بودند؟

                                                           درس پنجم   

   1- مسلمانان برای دوری از آ زار بت پرستان به کجا هجرت کردند؟

     2- پادشاه حبشه چه دینی داشت؟

     3- سرپرست مسلمانان درهجرت به حبشه چه کسی بود؟

     4- مسلمانان قبل از اسلام چهکارهای بدی می کردند؟

     5- مسلمانان درمقابل نجاشی به چه کسی توکل کردند؟

     6-جعفرابن ابیطالب گفت پیامبر مارا به چه کارهایی دعوت کرد؟

     7-پیامبر اسلام درجوانی به چه نامی معروف بود .......چرا؟

     8- جعفرابن ابیطالب ازچه سوره قران آیاتی را برای نجاشی خواند؟

     9- بت پرستان  قریش از مسلمانان چه درخواستی داشتند؟  

درس ششم

1-      چرابچه ها برای ساختن آدم برفی وظایف هرکس را معلوم کردند؟

2-      چرا سهیل بیمار شد ؟

3-      صبح روز بعد برای سهیل چه اتفّاقی افتاد؟

4-      سهیل چگونه می تواند موفق باشد

5-      برنامه ریزی چه فایدهای دارد؟

6-      برنامه درس خواندن خود را بگو.

7-      برای برنامه ریزی خوب چه مواردی لازم است ؟

8-      آیا دوست داری به جای جاجول باشی؟ ..... چرا؟

9-      به جاجول چه سفارشی می کنی؟              

درس هفتم

1- راهنمایان زندگی ما چه کسانی هستند؟

2- پیامبران از میان چه کسانی انتخاب می شوند؟

3- پیامبران چگونه مردمانی بودند؟

4- پیامبران برای مردم چه برنامه هایی آورد ند؟

5- پیامبران مردم را ازچه کارهایی باز می داشتند/

6- آخرین وبرترین پیامبر کیست؟

7- نبوت یعنی چه؟

8-برای قدر دانی از پیامبران چه می گویی؟

9-داستانی از قران  را درباره ی پیامبری بگو؟

                           درس هشتم

1- کتاب آسمانی ما مسامانان  چه نا م دارد؟

 2- قران ازطرف چه کسی وبه وسیله چه کسی به ما رسیده است؟

 3- در قران چه دستوراتی برای ما آورده است ؟

 4- ما نسبت به قران چه وظایفی داریم؟

 5- یک آیه از قران را بخوان.
6 – چهار دستور قرانی رانام ببر.

 7-  یک داستان از قران راتعریف کن

                          درس نهم

1 – پیامبر(ص) چه کسی را به جانشینی خود برگزید؟

2- چرا حضرت علی (ع) از همه برای جانشینی پیامبر سزاورتر بود؟

3- چرا حضرت علی تحمـّل دوری از پیامبر رانداشت؟

4- چه کسی برای جانشینی  یک معلّم درکلاس  بهتر است ؟

       5  - پیامبر(ص) برای خشنود کردن امام علی(ع) از چه کسی نام برد؟

6- جانشین پیامبر چه ویژگیهایی را باید داشته باشد؟

7- درکجا امام علی جان پیامبر(ص) را نجات داد؟

8- اصول دین را نام ببر؟

9-داستانی از عدالت وقضاوت امام علی بگو ؟

10- امامان بعد از پیامبر چند نفرند؟

11-امامت یعنی چه؟

12- پیامبر امام علی را باچه عنوانهایی نامبرد؟

13-  نسبت هارون به موسی مثل نسبت  حضرت علی به............است؟

14-  داستان حضرت علی(ع)  وپیرمرد مسیحی را به طور خلاصه بگو .

15-  امام علی (ع) درباره ی قضاوت به مرد مهمان چه فرمود؟

در س دهم

1-      پس از مراسم حج فرشته وحی  چه پیامی به پیامبر(ص) داد؟

2-      نام فرشته وحی چیست؟

3-      یاران واصحاب پیامبر(ص) درباره ی وحی باخود چه گفتند؟

4-      پیامبر(ص) برای دادن پیام به مردم درکجا توقف کردند؟

5-      پیامبر(ص ) بعد از نماز ظهر خطاب به مردم چه فرمودند؟

6-      پیامبر(ص) برای امام علی (ع) ویارانش  چه دعایی کردند؟

7-      چرامسلمانان به حضرت علی تبریک گفتند؟

8-       پیامی که حضرت محمّد به مسلمانان رسانید چه بود؟

9-      چرا واقعه غدیر خم برای مسلمانان اهمیّت دارد؟

10-  برای عید غدیر چه برنامه هایی داشته اید؟    

درس یازدهم

1-       اسراف کردن یعنی چه؟

2-       وحید چگونه اسراف می کرد ؟

3-       چگونه می توان ازنعمت های خدا بهتر وخوبتر استفاده کنیم ؟

4-       امام رضا (ع) چگونه آن پسر را از اسراف کردن  نهی کرد؟

5-        آیه « ولا تسرفوا انه ولایحب المسرفین » یعنی چه؟

6-       شما درچه چیزهایی صرفه جویی می کنید؟

7-       چرا می گویند وقت طلا است؟

8-       امام رضا(ع) در مورد اسراف چه فرمودند ؟

9-       دراستفاده از اموال عمومی چگونه باید باشیم ؟

10-   چند نمونه از خطاها وگناهان رابگو؟                              

          درس دوازدهم

1-      اگر ما چیزی را پیدا کنیم مال خودما ن می شود؟

2-      مادر رضا درمورد قا یق پیدا شده به رضا چه گفت؟

3-      پیامبر گرامی (ص) فرمودند: که شا یسته نیست که مسلمان چیزی را ..........

4-      چرا چیزی که مال ما نیست نمی توانیم برداریم  ؟

5-      آیا برداشتن اموال کم ارزش دیگران حرام نمی باشد؟

6-      آیا مهدی می تواند لباسی دیگر مثل لباس خود بردارد؟ چرا؟

7-      اموالخصوصی کدامند ؟ نام ببر.

8-      اموال عمومی کدامند ؟نام ببر

9-      پیامبر گرامی درمورد مال حرام چه فرمودند؟                                                         

درس سیزدهم

            1 -  امام هادی (ع) امام چندم   ماست؟

            2- شغل یونس  چه بود ؟

            3 - نگرانی یونس از چه بود ؟

            4-  یونس برای چه به نزد امام هادی (ع)  رفت ؟

            5 - امام هادی به یونس چه فرمودند که او آرام گرفت؟

           6- انسان در موقع سختی ها به چه کسانی باید متوسل شود؟

           7 -  روز دوم  در منزل امام هادی (ع) چه اتفاقی افتاد وامام چه فرمودند؟

           8 - چرا یونس ازخانه حاکم خوشحال برگشت ؟

           9 – یونس وقتی به امام هادی می نگرد با خود  چه می گفت ؟

           10- انسان بهتر است که هنگام مشک هدیه های آسمان

1-کدام سوره ی زیر "اصل توحید"را بیان میکند ؟

1)سوره عصر                  2)سوره توحید              3)سوره حمد                4)سوره کوثر 

2-کدام پیامبر همزمان با امام زمان(عج)خواهدآمد ؟

1)حضرت ابراهیم               2)حضرت عیسی               3)حضرت موسی ؟

3-نام پیامبر در کتاب  حضرت عیسی چه آمده است ؟

1)محمد              2)احمد             3)مصطفی 

4-جعفر ابن ابی طالب آیه های کدام سوره را برای نجاشی خواند ؟  

1)سوره کوثر                  2)سوره مریم                3)سوره حمد

5-حضرت عیسی خود را چگونه به مردم معرفی کرد ؟   

1)من بنده ی خدا هستم                      2)خدا مرا پیامبر قرار داده است  

3)خداوند به من دستور داده نماز بخوانم و با مادرم مهربان باشم              4)همه موارد

 


سی سئوال تستی درس هدیه های آسمان پایه پنجم

1- چرابرادران یوسف تصمیم گرفتند  اوراازپدرشان دورکنند ؟

چون آن هایوسف رادوست نداشتند                              چون می خواستند یوسف رااز پدردورکنند

چون مهرومحبت پدررافقط برای خود می خواستند          هرسه پاسخ صحیح می باشد.

2- اصل توحید یعنی چه ؟

خداوند تواناست                              خداوند مهربان است

خداوند یگانه وبی همتاست                  خداوند داناست

3- خداوندچگونه نعمت خودرابرهمه ی انسان ها کامل کرد ؟

باجانشینی امامان      باآفرینش جهان    بانیکی کردن به مردم      بافرستادن آخرین وبرترین پیامبرخویش

4- میراث پیامبر( ص ) درمیان امت خودچه بود؟

کتاب خدا و خانه کعبه         کتاب خدا واحادیث        اهل بیت واحادیث       کتاب خدا واهل بیت

5- باانتخاب حضرت علی (ع ) به عنوان جانشین پیامبر (ص ) کدام یک از اصول دین ماپایهگذاری شد ؟

عدل     امامت      حج      جهاددرراه خدا

6- صفات ممتازامام دهم (ع ) کدام یک ازموارد زیر است ؟

هادی ، نقی ، امین        هادی،  نقی، جواد       تقی،  هادی،  امین     تقی، هادی، جواد  

7- داستان زندگی پیامبران درکدام سوره قرآن آمده است ؟

واقعه     فلق       انبیاء      کوثر

8- مصرف صحیح به چه معناست ؟

درست وبه اندازه نیازمصرف کردن        مصرف نکردن

هرچقدردلمان می خواهدمصرف کنیم    کم مصرف کردن 

9- آیات زیرنشانه ی کدام یک ازاصول اعتقادی مامسلمانان است ؟ « لَم یَلِد وَلَم یوُلَد وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَد»

امامت   نبوت   توحید    معاد

10- چه چیزی باعث شد که حضرت یوسف ( ع ) پسرحضرت یعقوب( ع ) درتنهایی چاه امیدوار باشد ؟

کمک مردم      زمزمه باخدای مهربان     بازگشت برادران     صدای زنگ کاروان

11- مامسلمانان باید :

قرآن رابخوانیم     قرآن رابفهمیم      درعمل به قرآن کوشا باشیم     همه موارد

12- پیامبراکرم درمحل « غدیرخم » چه کسی را مولا و ولی مردم معرفی کرد ؟

امام سجاد (ع )          امام حسن ( ع )      امام حسین ( ع )        امام علی ( ع )

13- « هادی» یعنی چه ؟

امانتدار       راهنما         پاک        راستگو

14- امام حسن عسکری ( ع )مژده آمدن چه کسی را به مسلمانان داده است ؟

امام مهدی ( عج )             امام حسن ( ع )        امام نقی ( ع )        امام هادی ( ع )

15- کدام پیامبرالهی مژده آمدن پیامبری به نام « احمد » راپس ازخودش به مردم داده است ؟

حضرت ابراهیم ( ع )    حضرت یوسف ( ع )      حضرت موسی ( ع )      حضرت عیسی ( ع )

16- کدام یک ازپیامبران الهی درگهواره سخن گفت ؟

حضرت محمد (ص )        حضرت موسی ( ع )     حضرت عیسی ( ع )     حضرت یوسف ( ع )

17- جعفربن ابی طالب کدام صفات حضرت محمد ( ص ) رازبانزد همه معرفی کرد ؟

راستی ، اخلاق نیکو و خداپرستی       امانت داری، درستکاری ومهربانی

پاکدامنی  ، راستی وامانت داری          پاکدامنی ، اخلاق نیکو و راستی

18- درآیه ی 36 سوره نساء نیکی کردن به چه کسانی به ترتیب سفارش شده است ؟

خویشاوندان – همسایگان – یتیمان – درماندگان – پدر و مادر

پدر ومادر- خویشاوندان – یتیمان – درماندگان – همسایگان

پدر ومادر- یتیمان – خویشاوندان- درماندگان- همسایگان

پدرومادر – خویشاوندان – همسایگان – درماندگان – یتیمان

19- آیه کریمه« یَا اَیُّهاالرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّک...» درچه هنگامی برپیامبراکرم ( ص ) نازل شد ؟

بعد ازمعرفی حضرت علی ( ع ) به عنوان امام ورهبر اسلامی

درزمانی که حضرت علی ( ع ) دربستر پیامبراکرم ( ص ) خوابیده بود

درزمان هجرت پیامبر( ص ) ازمکه به مدینه

پس از مراسم آخرین حج پیامبر اکرم ( ص )

20- چه کسی ازبیت المال مسلمانان برای مردمسیحی نابینا کمک هزینه ای تعیین کرد ودستورداد ماهانه به اوبدهند تامجبور به گدایی نباشد ؟

امام علی ( ع )       امام حسن ( ع )      امام هادی ( ع )    امام جواد ( ع )

21- انجام چه کاری نشان دهنده ی انجام رسالت الهی پیامبراکرم ( ص ) است ؟

دعوت مردم به ایمان به خدا به صورت آشکارا       مبارزه بادشمنان اسلام وتشکیل حکومت اسلامی  دریافت دستورات الهی وابلاغ آن به مردم          معرفی حضرت علی ( ع ) به عنوان جانشین پیامبر (ص)

22- من می دانم بهترین عمل دربرابرکسی که به من حرف زشت می زند ..... است .

بی اعتنایی       تنبیه او        زدن حرف زشت به او        زیباسخن گفتن بااو

23- مضمون شعر زیر درباره چه کسی است ؟     ازکعبه بانگی آشنا              تاآسمان ها می رود

                                                                 ازریشه می میرد ستم           دورپلیدان می رود

حضرت امام رضا (ع )     حضرت امام علی ( ع )    حضرت محمد ( ص )    حضرت امام مهدی (عج)

24- طبق کدام آیه نباید اسراف کرد ؟

وَلاتُسرِفُوااِنَّهُ لایُحِبُّ المُسرِفِین          وَلاتَلمِزوا اَنفُسَکُم وَلا تَنابَزوا بِالاَلقابِ

فَاقرَؤاماتَیسَّرَمِنَ القُرآن                   یأمُرونَ با لمَعروف ِوَیَنهَونَ عَنِ المُنکَر

25- ماباورداریم که ...... دلیلی بروجود جهان بعد ازمرگ است

امربه معروف ونهی ازمنکر           تابیدن آفتاب برگل های آفتابگردان

رشد دوباره ی درختان دربهار       مژده ی پیامبری حضرت محمد (ص )

26- خواندن آیاتی ازکدام سوره نظرپادشاه حبشه رانسبت به مسلمانان تغییرداد ؟

آل عمران   مریم      بقره    علق

27- کدام امام درنامه ای خطاب به یکی ازدانشمندان ایرانی سفارش کرد : « نمازرادراول وقتش بخوان وزکات مال خودرا بپرداز.»

امام محمد تقی ( ع )       امام علی نقی ( ع )      امام حسن عسکری ( ع )          امام زمان ( ع )

28- کدام امام به وسیله متوکل ازمدینه به شهرسامرا فراخوانده شد ؟

امام نهم ( ع )        امام دهم ( ع )       امام یازدهم ( ع )       امام دوازدهم ( ع )

29- کدام سوره درقرآن درباره ی زشتی کار مسخره کنندگان می باشد ؟

حجرات    آل عمران     انعام        مائده

30 – کدام یک ازاعمال زیرنشانه ی « نهی ازمنکر » است ؟

سفارش به خواندن نماز         سفارش به شرکت درنماز جمعه    

 سفارش به روزه گرفتن     سفارش به خودداری ازدروغگویی

نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و سوم آبان 1391 توسط ف.ص

پرسش های بخش 1 علوم پنجم دبستان


1- اتم هاي تشكيل دهنده كدام ماده مثل هم نمي باشد؟

1- اكسيژن
2- طلا
3- نمك
4- آلومينيوم

 

  2- اتم هاي كدام دسته مواد مثل هم مي باشند؟

1- اكسيژن، ئيدروژن، الكل
2- آب، آهن، ئيدروژن
3- اكسيژن، آب، ئيدروژن
4- آهن، گوگرد، اكسيژن

 

  3- كداميك از مواد زير عنصر است ؟

1- نمك
2- اكسيژن
3- دي اكسيد كربن
4- نفت

 

  4- مواد در كدام يك از حالت هاي زير، تعداد جايي را كه اشغال مي كنند، ثابت است؟

1- گاز، مايع
2- جامد، گاز
3- جامد، مايع، گاز
4- مايع، جامد

  5- ربايش مولكولي در كداميك از مواد زير بسيار نادر است؟

1- شير
2- هوا
3- انگشتر
4- آب

سوال

 

يك

دو

سه

چهار

پنج

جواب

گزينه:

3

4

2

4

3

 


سؤالات تشريحي

1-  خاصيت مواد را نام ببرید؟

بو، رنگ، مزه ،حجم

 

  2- جنبش مولكولي چيست؟

پراکندگی وپخش شدن مولکول های یک ماده مانند پخش شدن بوی عطر درهوا.

 

  3- چرا مولکول های آهن از هم پراكنده نمي شوند؟

زيرا ربايش مولكولي  بین مولکول های آهن باعث مي شود مولكول هاي ماده يكديگر را بربايند.

 

  4- مولكول ها از چه ساخته شده اند؟

از اتم

 

  5- به چه موادي عنصر مي گوئيم؟

به موادي كه اتم هاي يكسان داشته باشند.

 

  6- به چه موادي تركيب مي گوئيم؟

به موادي كه از چند نوع اتم درست شده اند

 7- كدام نوع از مواد شكلشان تغيير مي كند؟

مايع


نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و سوم آبان 1391 توسط ف.ص
 • دانلود فیلم
 • قالب وبلاگ
 •